Peuterspeelzaal

--xx--xx--Peuterspeelzaal ’t Vogelkwartier is een peuterspeelzaal waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zich kunnen voorbereiden op de basisschool. Zij krijgen bij ons volop de gelegenheid om met leeftijdsgenootjes te leren spelen. Omdat het kind op deze leeftijd druk bezig is met de ontdekking van zichzelf en de wereld om zich heen wordt tijdens de speeluren zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de ontdekkingsdrang van het kind.

Er zijn tal van mogelijkheden tot vrij spelen in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Tevens worden er door onze ervaren peuterleidsters regelmatig activiteiten aangeboden om het kind de kans te geven tal van vaardigheden te ontwikkelen. Indien de weersomstandigheden het toelaten maken wij gebruik van de buitenspeeltuin, natuurlijk ook onder deskundig toezicht van de peuterleidsters.--xx--xx--

Groepen en tijden

Bij ons zijn de kinderen ingedeeld in twee groepen naar voorkeur van de ochtenden:

  • Dinsdag- en donderdagochtend van 8.45-11.15
  • Woensdag en vrijdagochtend van 8.45-11.15

gezellig samenDe groepen bestaan uit 14 kinderen die worden bijgestaan door twee peuterleidsters. Aanmelden kan via Spring! peuterspeelzalen Hengelo.

Indeling van een speelmorgen

We beginnen de ochtend met vrij spelen. Uw peuter kan kiezen uit verschillende speelhoeken. Aan de grote tafel kunnen ze o.a. puzzelen, tekenen, kleuren of knutselen. Ook is er een glijbaan aanwezig in de zaal. Rond de klok van tienen wordt er gezamenlijk opgeruimd om daarna met z’n allen in een kring te zitten luisteren naar een mooi verhaal of een versje. Aansluitend wordt er een liedje geleerd of worden bekende liedjes gezongen. Om half elf is het pauze en wordt samen aan tafel fruit genuttigd en roosvicee gedronken.fruit

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er daarna nog buiten in de speeltuin gespeeld of wordt er iets geknutseld n.a.v. een bepaald thema, bijvoorbeeld herfst, sinterklaas, kerst, kermis e.d. Om 11.15 kan uw kind weer opgehaald worden. Als uw kind door een ander dan uzelf wordt opgehaald willen wij dat graag even weten.

--xx--xx--

Afscheid

Zeker in het begin zal uw peuter moeten wennen. Blijft u gerust een tijdje! Neem wel duidelijk afscheid en beloof dat u hem/haar na een tijdje weer komt ophalen. Het is handig wanneer u de eerste keren dat uw peuter op de peuterspeelzaal is bereikbaar bent, we kunnen u dan bellen als uw kind niet kan wennen.
Springkussen en Ranjakabouter

Ouderbijdrage

Sinds augustus 2008 is de ouderbijdrage inkomensafhankelijk, en wordt met een automatisch incasso voldaan. Er zijn 11 betaalmaanden per jaar.

Enkele wenken

  • Wilt u, als uw kind nog niet zindelijk is, uw kind een papieren luier meegeven?
  • Wilt u jasjes en evt. tasjes zo mogelijk voorzien van de naam van uw kind?
  • Voor de verjaardagen van papa en mama mag uw peuter een knutselwerkje maken
  • Als uw kind jarig is mag het trakteren op de peuterspeelzaal, liever geen snoep!
  • Kan uw kind om de een of andere reden niet komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit even op tijd te melden?
  • Bij besmettelijke ziektes (waaronder ook krentenbaard en ontstoken ogen) kunnen wij uw kind helaas niet ontvangen.

--xx--xx--Peuterspeelzaal ’t Vogelkwartier maakt deel uit van de Spring! peuterspeelzalen Hengelo.