ANBI

Wijkcentrum ’t Vogelkwartier heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen gelden. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier, zoals wettelijk is voorgeschreven.

RSIN/Fiscaal nummer: 801667392
Adres: Leeuwerikstraat 36, 7557 CE Hengelo Ov.
Contact: 074 – 2470410, info@vogelkwartier.nl

Bestuur: Klik hier voor bestuurssamenstelling
Beleidsplan: Klik hier voor ons beleidsplan 2016-2018.
Beloningsbeleid: Bestuurders hebben in overeenstemming met de statuten geen recht op beloning. ’t Vogelkwartier maakt gebruik van een aantal vrijwillige beheerders. Deze ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Alle overige vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor het organiseren van activiteiten van ’t Vogelkwartier.

Doelstelling: Klik hier voor de statuten
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Klik hier voor het jaarverslag 2014, klik hier voor het jaarverslag 2015.
Financiële verantwoording: Klik hier voor de jaarrekening 20122013, 2014 en 2015.
Begroting: Klik hier voor de begroting 2016.

Voor vrijwilligers: hier vind je het formulier urenregistratie vrijwilligers ANBI.