Bestuurders

Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier wordt bestuurd door de volgende mensen:

Bestuur info@vogelkwartier.nl

  • VACANT: voorzitter
  • Thijs Schoolkate: penningmeester
  • Sanne Schoolkate-Tijhuis: secretaris
  • Marleen Nijhof: Algemeen lid
  • Herman Nijhof: Algemeen lid