Nieuwe Buren zoekt vrijwilligers

Het project Nieuwe Buren is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het team komen versterken. De belangrijkste taak voor de vrijwilliger is het afleggen van huisbezoeken bij nieuwe bewoners in de wijk en één keer per halfjaar het helpen opzetten van een buurtfeestje voor nieuwe bewoners.

Woont u in de buurt Klein Driene–de Noork, kunt u ongeveer 1 uur per week helpen en vindt u het leuk om in uw eigen buurt aan de slag te gaan? Meld je dan aan als vrijwilliger bij Liek Kenkel 06-53747539